Lập trình web Java là gì và tại sao lại cần thiết?

Java là một ngôn ngữ lập trình máy tính, cho phép lập trình viên viết các lệnh máy tính bằng cách sử dụng các lệnh dựa trên tiếng Anh thay vì phải viết mã số. Nó được gọi là một ngôn ngữ cấp cao bởi vì nó có thể được đọc và viết dễ dàng bởi con người.

1. Lập trình web Java là gì?

Java có một bộ quy tắc xác định cách hướng dẫn được viết và được gọi là cú pháp. Khi một chương trình đã được viết, các chỉ dẫn mức cao được dịch sang các mã số mà các máy tính có thể hiểu và thực thi.

Java ban đầu được phát triển bởi James Gosling tại Sun Microsystems (được Oracle Corporation mua lại) và được phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng java của Sun Microsystems. Ngôn ngữ bắt nguồn từ cú pháp của C và C++, nhưng nó có ít cơ sở cấp thấp hơn so với một trong hai ngôn ngữ đó.

Cho đến năm 2016, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất, đặc biệt hơn 9 triệu nhà phát triển sử dụng cho các ứng dụng website.

Ngôn ngữ lập trình web java cao cấp

2. Lịch sử Java

Đầu những năm 90, Java, ban đầu được đặt theo tên Oak và sau đó là Green, được tạo ra bởi một nhóm do James Gosling dẫn đầu cho Sun Microsystems, một công ty hiện do Oracle sở hữu. Java ban đầu được thiết kế để sử dụng trên các thiết bị di động kỹ thuật số, chẳng hạn như điện thoại di động.

Tuy nhiên, khi Java 1.0 được phát hành cho công chúng vào năm 1996, trọng tâm chính của nó đã chuyển sang sử dụng trên internet, cung cấp tương tác với người dùng bằng cách cho các nhà phát triển một cách để tạo ra các trang web hoạt hình.

Đã có nhiều bản cập nhật kể từ phiên bản 1.0, như J2SE 1.3 vào năm 2000, J2SE 5.0 năm 2004, Java SE 8 vào năm 2014. Phiên bản mới nhất là Java 11, được phát hành vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, theo sau Java 10 chỉ sau sáu tháng phù hợp với lịch phát hành mới.

Java 8 vẫn được hỗ trợ nhưng sẽ không có thêm bản cập nhật bảo mật cho Java 9. Các phiên bản sớm hơn Java 8 được hỗ trợ bởi các công ty trên cơ sở thương mại. Ví dụ: Oracle quay lại Java 6 tính đến tháng 10 năm 2017 (trong khi họ vẫn “rất khuyên bạn nên gỡ cài đặt” trước Java 8 từ ít nhất máy tính Windows).

Lịch sử hình thành ngôn ngữ Java

3. Tại sao người dùng nên chọn Java

– Dễ sử dụng: Các nguyên tắc cơ bản của Java đến từ một ngôn ngữ lập trình C++. Mặc dù C++ là một ngôn ngữ mạnh, nhưng nó có cú pháp phức tạp và không đủ cho một số yêu cầu của Java. Java được xây dựng trên và cải thiện các ý tưởng của C++ để cung cấp một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và đơn giản để sử dụng.

– Bảo mật: Vì Java ban đầu nhắm mục tiêu các thiết bị di động có thể trao đổi dữ liệu qua mạng, nên nó được xây dựng để bao gồm mức bảo mật cao. Java có lẽ là ngôn ngữ lập trình an toàn nhất cho đến nay.

– Độc lập nền tảng: Các chương trình cần phải hoạt động bất kể các máy đang được thực hiện trên đó. Java được viết là ngôn ngữ di động và đa nền tảng. Không quan tâm đến hệ điều hành, phần cứng hoặc thiết bị mà nó đang chạy.

– Quản lý bộ nhớ tự động: Java sử dụng bộ thu gom rác tự động để quản lý bộ nhớ trong vòng đời của đối tượng. Lập trình viên xác định khi nào các đối tượng được tạo và thời gian chạy. Java chịu trách nhiệm khôi phục bộ nhớ khi các đối tượng không còn sử dụng nữa. Khi không có tham chiếu đến một đối tượng vẫn còn, bộ nhớ không thể truy cập sẽ đủ điều kiện để được giải phóng tự động bởi bộ thu gom rác.

– Độ tin cậy: Java cần thiết để giảm khả năng xảy ra lỗi nghiêm trọng do lỗi lập trình viên. Với điều này trong tâm trí, lập trình hướng đối tượng đã được giới thiệu. Khi dữ liệu và thao tác của nó được bao hàm ở một nơi, Java sẽ phát huy mạnh mẽ ưu điểm của mình.