SEADEV

Jobs at SEADEV

  About SEADEV

  CÔNG TY:

  Được thành lập năm 2011, SEADEV là một công ty marketing trưc tuyến với trụ sở tại Đà Nẵng, Việt Nam và văn phòng đại diện tại Harrisonburg, Virginia, Mỹ. Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các doanh nghiệp và startup nhỏ xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua các website và ứng dụng, thiết kế sáng tạo, và các hình thức marketing tương tác. Chúng tôi xây dựng những sản phẩm mang lại nguồn cảm hứng và các mối quan hệ lâu bền với khách hàng.

  PHÚC LỢI:

  – Year-end bonus, work anniversary bonus, referral bonus, birthday gift
  – Commission for bringing new projects to the company
  – Annual salary increase based on job performance results
  – 17 days off allowance per year: 10 days annual leave, 5 days sick leave, 2 Christmas day leave (on top of public holidays)
  – Professional training & social workshops at the Social Forum every Wednesday
  – Advanced English class with native speakers for all levels
  – Social insurance, health insurance and unemployment insurance
  – FREE daily healthy snack and Friday lunch
  – Team building events & holiday: Company retreat, Family Day, Thanksgiving, Christmas, Year End party
  – Weekly sport activities: Table tennis, football

  TOP 3 LÝ DO IT DEV CHỌN CHÚNG TÔI:

  We love making awesome stuff with awesome people
  We love to create “wow” moments in all we do
  3We love to build meaningful relationships

  Industry Type: Product

  Info(s)

  Quốc gia công tyUnited States
  Loại hình công tyProduct
  Quy mô công ty1 - 50