VietISO

Jobs at VietISO

  About VietISO

  CÔNG TY:

  TravelMaster Software & isoCMS for Tour Activities Online Cloud System.

  Cung cấp Giải pháp Phần mềm Quản trị, Website trị du lịch và các sản phẩm công nghệ liên quan ngành du lịch.

  Mục tiêu: Trở thành một công ty công nghệ chuyên cung cấp Giải pháp ứng dụng GTA, OTA, TravelMaster hàng đầu tại Việt Nam, trong khu vực.

  Lợi thế: hơn 9 năm kinh nghiệm làm viêc các công ty du lịch inbound, outbound, đội ngũ kĩ sư CNTT trình độ cao, chuyên sâu. Luôn nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm CNTT chất lượng cao để áp dụng quản lí tối ưu tránh rủi ro cao nhất trong Quản trị du lịch.

  Môi trường làm việc: hài hòa, thân thiện, chuyên nghiệp, tư duy quốc tế. Chế độ lương thưởng ưu đãi, tôn trọng tính sáng tạo, xét thưởng theo dự án, tiến độ công việc…

  Industry Type: Product

  Contact Info

  Websitehttps://www.vietiso.com/

  Info(s)

  Quốc giaVietnam
  Quy mô1-50
  Loại hìnhProduct