Công việc cao cấp / QA/QC / Tester

【1000-2500USD】Senior QA/QC Engineer QA/QC