【Huế/18 Triệu】Kỹ sư phát triển Firmware (phần mềm nhúng điều khiển động cơ) biết tiếng Hàn,#2352