【Huế/18 Triệu】Kỹ sư phát triển Firmware truyền tin (Bảo mật xác thực) biết tiếng Hàn,#2352