【HCM/ 500$】NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT – KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM – FP789