N2 / N3

【Hải Dương】 Nhân viên IT (Software) Tiếng Nhật + Tiếng Anh – FP400