Làm thế nào để thành công trong ngành công nghệ?

Lời khuyên của Linus Torvalds dành cho các nhà lập trình: Để thành công, bạn cần phải có dấu ấn cá nhân Trong một cuộc phỏng vấn với Hiệp hội…

Read More