Đừng mắc những lỗi sai này trong CV nếu bạn muốn vào được vòng phỏng vấn

CV hiện là cách thức ứng tuyển phổ biến nhất hiện nay. Nhà tuyển dụng thường bắt đầu tìm hiểu một ứng viên thông qua bản CV của ứng viên…

Read More