3 hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ: Người sáng lập, Người điều hành và người làm thuê

Khi mọi người hỏi tôi về lời khuyên nghề nghiệp về lĩnh vực công nghệ, tôi nhận ra rằng nó rất hữu ích khi chia ra làm 3 lộ trình…

Read More