Tại sao doanh nghiệp thất bại trong Machine Learning?

Tôi muốn tiết lộ cho bạn một bí mật: mọi người thường chỉ nhìn Machine Learning theo đúng nghĩa đen của nó. Tuy nhiên, thực tế, Machine Learning phức tạp…

Read More