Recent Jobs

 • 【$4000】Project Manager Project Manager

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $3500 - $4000

  - Startup
  - Công ty mới nên có nhiều cơ hội để học hỏi, có cơ hội thăng tiến.
  - Chế độ tốt

  premium

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61ea95d46cee9"))}, 0);}var su_image_carousel_61ea95d46cee9_script=document.getElementById("su_image_carousel_61ea95d46cee9_script");if(su_image_carousel_61ea95d46cee9_script){su_image_carousel_61ea95d46cee9_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61ea95d46cee9_script);}
 • 【3000$】Software Engineer (NET, Java, Python) Fullstack

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $2000 - $3000

  - Môi trường trẻ trung, năng động
  - Được đào tạo kỹ năng quản lý công việc.
  - Hỗ trợ tham gia học tiếng nhật khi có nhu cầu

  premium

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61ea95d471018"))}, 0);}var su_image_carousel_61ea95d471018_script=document.getElementById("su_image_carousel_61ea95d471018_script");if(su_image_carousel_61ea95d471018_script){su_image_carousel_61ea95d471018_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61ea95d471018_script);}
 • Senior Fullstack (Java) Java

  Techbase Ho Chi Minh $1000 - $1500

  ・Công ty Product
  ・Thưởng tháng 13 + thưởng thành tích
  ・Chú trọng phát triển con người

  hot

   

 • ReactJS Developer (work online/Remote) ReactJS

  Bravesoft Remote $1600

  - Lương tháng 13, du lịch hàng năm, khám sức khoẻ...
  - Cơ hội làm việc ở Nhật
  - Thưởng theo thâm niên và thưởng theo dự án

  hot

   

Show More Jobs
No remote
startup

Recent Posts