BCMS

About BCMS

Company

BCMS Technology., JSC được phát triển với định hướng rõ ràng và thống nhất ngay từ đầu. Chúng tôi xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý toàn diện cho toàn thể doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, loại hình khách nhau.

Benefit

– Lương + thưởng hấp dẫn (lương tháng 13, phụ cấp, hoạt động thể thao) đối với nhân viên chính thức.
– Cơ sở vật chất tiện nghi để nghỉ ngơi sau giờ làm mệt mỏi.
– Được tham gia các câu lạc bộ và sự kiện do công ty tổ chức.

Jobs at BCMS