Blackwind

Jobs at Blackwind

  About Blackwind

  Blackwind

  CÔNG TY:

  Đối tác chiến lược cho các doanh nghiệp mong muốn dùng công nghệ thay đổi cách thức truyền thống, nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả công việc

  PHÚC LỢI:

  – Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.
  – Được tài trợ tham gia các khóa đào tạo , phát triển kỹ năng, chuyên môn
  – Lương tháng 13, sinh nhật, du lịch….
  – BHXH, BHYT, BHTT theo quy định.

  Industry Type: Outsourcing

  Info(s)

  Quốc gia công tyVietnam
  Loại hình công tyOutsourcing
  Quy mô côn ty1- 50