BlueSky

BlueSky

BlueSky

Cau Giay, Ha Noi

Jobs at BlueSky

  About BlueSky

  CÔNG TY:

  Công ty BlueSky
  Phát triển ứng dụng Mobile. Phục vụ thị trường Global

  PHÚC LỢI:

  Thu nhập cao 17 -> 30 triệu/tháng( lương cứng + lương mềm + thưởng)
  Học hỏi được nhiều từ các sản phẩm App yêu cầu chất lượng cao.
  Đãi ngộ sứng đáng, lương thưởng, du lịch trong và ngoài nước …

  Industry Type: Outsourcing