Chứng khoán Rồng Việt

Chứng khoán Rồng Việt

Chứng khoán Rồng Việt

Q.1, TP.HCM

About Chứng khoán Rồng Việt

Chứng khoán Rồng Việt

Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được thành lập từ tháng 12/2006 là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Môi giới chứng khoán, Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Lưu ký chứng khoán và Chứng khoán Phái sinh.

Trải qua hơn 12 năm phát triển đến nay, Rồng Việt tự hào là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế và tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu và tốt nhất tại thị trường Việt Nam.

Benefit

– Lương, thưởng theo năng lực, hiệu quả công việc;
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;
– Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty;
– Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe;
– Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam;
– Hỗ trợ chi phí trang phục, du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Jobs at Chứng khoán Rồng Việt