FANTASIZE GAMES STUDIO

FANTASIZE GAMES STUDIO

FANTASIZE GAMES STUDIO

Hà Nội - Fulltime Remote

Jobs at FANTASIZE GAMES STUDIO

    About FANTASIZE GAMES STUDIO

    Công ty chuyên về game 2D

    Benefit

    – Mức lương: 700$-1200$ tùy theo chuyên môn và kinh nghiệm (Thử việc 1 tháng, lương 80%)

    Industry Type: Product