FUJIFILM

FUJIFILM

Malaysia

Jobs at FUJIFILM

  About FUJIFILM

  CÔNG TY:

  FUJIFILM Business Innovation Malaysia Sdn Bhd is wholly owned by FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte Ltd, it is a MSC status company providing shared services activities of Customer Support, Technical Support and Finance Service Operations to 13 Operation Companies across Asia Pacific Region. In tandem with the rapid growth operation and expansion project, we would like to invite candidates with strong passion to join us in a diverse working culture.

  FUJIFILM Business Innovation Malaysia Sdn Bhd thuộc sở hữu của FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte Ltd, trực thuộc thuộc MSC cung cấp các hoạt động dịch vụ về Hỗ trợ Khách hàng, Hỗ trợ Kỹ thuật và Hoạt động Dịch vụ Tài chính cho 13 Công ty trực thuộc đang hoạt động trên khắp Khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Song song với dự án mở rộng và tăng trưởng nhanh chóng, chúng tôi muốn mời các ứng viên có niềm đam mê chinh phục thử thách, khám phá môi trường làm việc đa văn hóa.

  PHÚC LỢI:

  Transportation and Accommodation allowance
  Completion Bonus
  Dental/Optical benefits
  Medical and Health insurance

  Phụ cấp đi lại và ăn ở
  Tiền thưởng
  Trợ cấp về tiền kính mắt/ Răng lợi
  Bảo hiểm sức khỏe theo quy định

  TOP 3 LÝ DO IT DEV CHỌN CHÚNG TÔI:

  Công ty đa quốc gia
  Văn hóa đa dạng
  Luôn cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

  Info(s)

  Quốc gia công tyMalaysia
  Quy mô công ty501 - 1000