Gobysend

Jobs at Gobysend

  About Gobysend

  Gobysend

  CÔNG TY:

  Gobysend xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phần mềm và dịch vụ Marketing Automation, đáp ứng nhu cầu tối ưu hoạt động Marketing của các Marketer và doanh nghiệp hiện đại. Chúng tôi mong muốn cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, độ hoàn thiện tốt và thân thiện với người dùng cuối.
  Các thành viên của Gobysend đều trong độ tuổi từ 20 – 35, cùng nhau xây dựng một môi trường Startup trẻ trung, nhiệt huyết và trao cơ hội phát triển đến từng cá nhân.

  PHÚC LỢI:

  Gobysend xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phần mềm và dịch vụ Marketing Automation, đáp ứng nhu cầu tối ưu hoạt động Marketing của các Marketer và doanh nghiệp hiện đại. Chúng tôi mong muốn cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, độ hoàn thiện tốt và thân thiện với người dùng cuối.
  Các thành viên của Gobysend đều trong độ tuổi từ 20 – 35, cùng nhau xây dựng một môi trường Startup trẻ trung, nhiệt huyết và trao cơ hội phát triển đến từng cá nhân.

  Industry Type: Product

  Contact Info

  Websitehttps://goby.vn/

  Info(s)

  Quốc gia công tyViệt Nam
  Quy mô công ty1 - 50
  Loại hình công tyProduct