Hive Tech

Jobs at Hive Tech

  About Hive Tech

  Company

  Một công ty công nghệ cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới. HiveTech cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn thế giới trong các ngành khác nhau như – kho, hàng tồn kho, giao dịch, hậu cần và tài chính; và chuyên về giáo dục.

  Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một công ty hiện đại tập trung vào việc xây dựng các giải pháp chất lượng cao cho giáo dục và phát triển con người.

  Lý do tại sao các Developers hiện tại vẫn làm việc tại công ty

  ・Personal Development Support
  ・Challenge Projects and Solutions
  ・Strong Team Ethics

  Benefit

  Competitive salaries, based on skill and experiences.
  Great working hour: 8:45am – 6pm. From Monday to Friday
  Meal allowance
  Various bonus (training program with partners, skill development programs)
  Social, medical and unemployment insurance fully covered as of requirement of Viet Nam’s Labor Code
  Yearly medical check, travel

  Industry Type: Outsourcing

  Contact Info

  Websitehttps://hivetech.vn

  Info(s)

  Quy mô công ty10 ( 1 CEO, 1 President, 1 kế toán, 1 nhân sự, 6 bạn Dev)
  Quốc gia của công tyVietnam
  Loại hình công tyOutsourcing