Infinity Valley

Jobs at Infinity Valley

  About Infinity Valley

   Infinity Valley

  Company

  Công ty cổ phần Infinity Valley được biết đến là một Startup trong lĩnh vực Công nghệ. Infinity Valley luôn nỗ lực mang lại các giải pháp, sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất như: Trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, logistics ứng dụng công nghệ dịch vụ chia sẻ, công nghệ NFC và RFID…. Chúng tôi sẽ tiên phong trong các xu hướng dịch vụ công nghệ hiện đại, tạo ra những giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm – dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

  Lấy phương châm con người là tài sản quý giá nhất, Infinity Valley luôn chú trọng phát triển nhân sự bằng các chế độ đãi ngộ và đào tạo vô cùng chất lượng. Chúng tôi mong muốn tìm được những ứng viên có tố chất phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty, nhằm phát huy được tối đa tiềm năng và thế mạnh, cùng giúp công ty phát triển ngày một vững mạnh.

  Hãy cùng chúng tôi xây dựng Infinity Valley trở thành Startup mở đường bước vào thời đại công nghệ mới tại Việt Nam.

  Benefit

  Quyền chủ động:
  • Trực tiếp liên lạc, phối hợp với Quản lý trực tiếp và các đơn vị để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc do mình đảm trách.

  Sự phức tạp trong công việc:
  • Kịp thời nắm bắt các xu hướng sản phẩm trên thị trường.

  Contact Info

  Websitehttp://infinityvalley.vn/