KIS

Jobs at KIS

  About KIS

  KIS

  Company

  Là thành viên thuộc Tổng Công Ty KIS – Một Công ty IT phát triển phần mềm lớn có lợi thế từ công ty mẹ mang lại, như tiềm lực tài chính, uy tín, bề dày kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng thuộc các Tập đoàn lớn.

  KIS Việt Nam mong muốn sẽ nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những công ty phát triển phần mềm Offshore lớn và tin cậy hướng đến thị trường Nhật Bản và sau đó sẽ hướng đến thị trường các nước khác. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển một số sản phẩm công nghệ hướng đến thị trường trong nước.

  Benefit

  • Môi trường làm việc quốc tế, thân thiện
  • Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học của Thực tập viên
  • Salary: Up-to 5,000,000 VND
  • Nghỉ thứ 7, CN, Team building…

  Industry Type: Outsourcing