Masan Group

Masan Group

Masan Group

Ho Chi Minh

Jobs at Masan Group

  About Masan Group

  Masan

  Company

  – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Công ty”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 95 triệu người dân Việt Nam, nhờ đó giảm bớt gánh nặng tài chính dành cho các nhu cầu cơ bản của họ. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những sáng kiến mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.
  – Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

  Benefit

  Lương và thưởng hấp dẫn

  Industry Type: Outsourcing

  Contact Info

  Websitehttps://masanjobs.com/