Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ho Chi Minh

Jobs at Ngân hàng TMCP Tiên Phong

  About Ngân hàng TMCP Tiên Phong

  Ngân hàng TMCP Tiên Phong

  Company

  Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công ty thông tin di động VMS, Tổng công ty tái bảo hiểm Quốc gia Vinare và một số cổ đông khác.
  Sự đầu tư và hợp tác chiến lược của 3 tổ chức đứng đầu các lĩnh vực hoạt động tương ứng của mình sẽ cho TienPhongBank các ưu thế về công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động và tài chính. Đây là các yếu tố quan trọng đảm bảo cho một ngân hàng hiện đại có thể đem lại cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng an toàn tiện lợi nhằm mang lại cuộc sống tài chính dễ dàng hơn cho khách hàng.

  Benefit

  – Insurance
  – Team Building
  – Bonus
  – Health Care
  – Training

  Industry Type: Product