Orcas

Jobs at Orcas

  About Orcas

  Orcas

  CÔNG TY:

  Là một công ty khởi nghiệp chuyên về nền tảng SharePoint và .NET outsourcing. Chuyên cung cấp các giải pháp trên nền tảng SharePoint và dịch vụ software outsoucing bao gồm các công nghệ .NET, NodeJS, AngularJS, ReactJS, có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng trong mảng doanh nghiệp, đến từ Hoa Kỳ và Việt Nam.

  PHÚC LỢI:

  – Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo luật lao động
  – Có lương tháng 13
  – Company trip hàng năm
  – Ăn uống mỗi thứ 6 hàng tuần
  – Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, 9h – 18h
  – 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ theo lịch nhà nước

  Industry Type: Outsourcing

  Info(s)

  Quốc gia công tyVietnam
  Quy mô công ty1 - 50
  Loại hình công tyOutsourcing