SENTECHS

Jobs at SENTECHS

  About SENTECHS

  SENTECHS

  Company

  SENTECHS team warmly welcomes you to implement great Edtech projects for over 400.000 parents & students in the US and Vietnam. Joining SENTECHS with fun team, unlimited joy and great opportunity to:
  Execute big projects with International Schools & Education organization in Vietnam & US
  Implement big-scale & stable systems (microservice & cloud based) for top-ranked publishers worldwide
  Have comprehensive development skills for you to confidently build a perfect career.

  SENTECHS nhiệt liệt chào đón bạn tham gia cùng triển khai các dự án Công Nghệ Giáo Dục cho hơn 400.000 phụ huynh và học sinh tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Tham gia SENTECHS và bạn sẽ có ngay cơ hội:
  Thực hiện các dự án lớn với Tổ chức Giáo dục & Trường học Quốc tế tại Việt Nam & Hoa Kỳ
  Triển khai các hệ thống quy mô lớn, hệ sinh thái và ổn định (cloud based, microservice)

  Benefit

  Lộ trình thăng tiến, thưởng rõ ràng
  Môi trường, team trẻ – khỏe – năng động
  Lương tháng 13, bảo hiểm, thuế
  Team building hằng năm.
  Trải nghiệm công nghệ đào tạo trực tuyến tại Mỹ và Việt Nam

  Industry Type: Product