SMARTGAP HOLDING

SMARTGAP HOLDING

Jobs at SMARTGAP HOLDING

  About SMARTGAP HOLDING

  CÔNG TY:

  Công ty cổ phần Smartgap Holding là công ty về công nghệ.

  PHÚC LỢI:

  – Mức lương thỏa thuận upto 1000$
  – Tham gia đóng bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước
  – Phỏng vấn: 1 vòng
  – Tham gia team building, du lịch hàng năm….

  TOP 3 LÝ DO IT DEV CHỌN CHÚNG TÔI:

  – Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến