Smyrna Software

Smyrna Software

Ho Chi Minh

Jobs at Smyrna Software

  About Smyrna Software

  CÔNG TY:

  About Smyrna Software
  We are a small development team (6 people) working on big data analytics projects using IaaS public clouds (Amazon AWS, Digital Ocean and Google GCP). We design, build and maintain systems for clients in the United Kingdom and South America, working with the complete lifecycle of the software development process using cutting edge technologies.

  PHÚC LỢI:

  XX million net salary
  13 month bonus
  Private Health insurance
  Flexible working environment.

  TOP 3 LÝ DO IT DEV CHỌN CHÚNG TÔI:

  1. Có cơ hội tiêp xúc và học hỏi các công nghệ mới
  2. Được trải nghiệm và làm tất cả các qui trình thiết kế hệ thống
  3. Thời gian thoải mái, không gò bó
  4. Chu cấp laptop khi được nhận vào làm việc

  Industry Type: Outsourcing

  Contact Info

  Websitehttps://www.dfir.vn/

  Info(s)

  Quốc gia công tytViệt Nam
  Loại hình công tyOutsourcing, Maintaining
  Quy mô công ty6