SOPEN Việt Nam

Jobs at SOPEN Việt Nam

  About SOPEN Việt Nam

  SOPEN Việt Nam

  COMPANY:

  We provide professional software services: Consulting, Design, Implement software solutions, across multiple technologies including Java, .Net, JavaScript, Python, Scala and many more.
  Qualified IT specialists
  Today we employ 50+ highly skilled, data-driven software engineers, offering custom software application development to our clients depending on their needs and requirements. We guarantee to deliver the project on time and within the customer budget based on the approved requirements.
  Quality and Security
  SOpen follows standards of information security management standards. All custom software app development projects we accomplish meet the guidelines of this standards.
  Cost Reduction
  Our hourly rates are much lower than they are in Western Europe and the US. Also, outsourcing software development services offered by SOPEN eliminate extra expenses on infrastructure, office, salary, and training.
  Flexible and Reliable
  SOpen working model is flexible and reliable. We put customer benefits first, also based on our company standard, we providing the most reliable and valuable service for customers.

  BENEFIT:

  Quyền lợi được hưởng
  – Mức thu nhập: Thương lượng
  – Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
  – Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
  – Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
  – Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
  – Thưởng dự án sau khi hoàn thành dự án.
  – 1 năm xét tăng lương 2 lần. Đối với các cá nhân có sự tiến bộ vượt bậc sẽ được xét tăng lương 4 lần/năm.
  – Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo
  Yêu cầu hồ sơ
  – CV.
  – Các bằng cấp có liên quan.

  Industry Type: Product

  Info(s)

  Quốc gia công tyVietnam
  Loại hình công tyProduct
  Quy mô công ty1 - 50