Stradex Việt Nam

Stradex Việt Nam

Stradex Việt Nam

Sala, Dist. 2, HCMC

Jobs at Stradex Việt Nam

  About Stradex Việt Nam

  Stradex Việt Nam

  Company

  Công ty TNHH Stradex Việt Nam được biết đến là công ty cung cấp giải pháp nhân sự cho các đối tác. Những đối tác của công ty Stradex Việt Nam hiện nay là các tập đoàn Châu Âu; chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán.

  Benefit

  -Meal allowance: 35K/day
  -Obey Vietnam’s labor laws with full salary and compulsory insurances
  -Friendly & young working environment
  -Opportunity to achieve higher career goal
  – Working time: Monday to Friday (8h30 – 18h00)

  Industry Type: Product

  Info(s)

  Quy mô công tytrên 50 người
  Quốc gia của công tyVietnam
  Loại hình công tyProduct