Tekmedi

Jobs at Tekmedi

  About Tekmedi

  Company

  TEKMEDI là công ty công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên biệt cho ngành y tế tại Việt Nam
  Tekmedi từng bước phát triển và khẳng định vị thế trên thị trường mang đến cho khách hàng những giải pháp công nghệ tiên phong trong ngành y tế:

  ◽ Hệ thống đăng ký khám bệnh, xếp hàng thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt.

  ◽ Ứng dụng đăng ký khám bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt.

  ◽ Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho bệnh viện.

  ◽ Phần mềm quản lý thiết bị y tế cho bệnh viện.

  Lý do tại sao các Developers hiện tại vẫn làm việc tại công ty

  – TEKMEDI is an information technology company, providing specialized software solutions for the healthcare industry in Vietnam.
  – TEKMEDI has gradually developed and affirmed its position in the market, bringing to customers pioneering technology solutions in the medical industry.
  – Dynamic and friendly working environment.
  – Work in truly Agile Software Development teams.
  – Work with young, talented, and enthusiastic colleagues.
  – Work with the latest technologies (C#,.NET Core, React, React Native, Nodejs,…).

  Benefit

  – Attractive salary and benefits package.
  – Internal events: Engagement activities, Team building, Tekmedi’s birthday, Year-end party…
  – Annual leave: 12 days/year, be increased 1 more days with 3 working years.
  – Performance review one a year.
  – Annual bonus – 13th month salary, Yearly bonus – based on employees and company business performance.
  – Development opportunities: great career path, working with talented team, approaching newest technologies, and challenging with new projects.
  – Cover medical, social, unemployment insurance as well as personal income tax

  Industry Type: Product

  Contact Info

  Websitehttp://tekmedi.com/

  Info(s)

  Quy mô công ty50 - 100
  Quốc gia của công tyVietnam
  Loại hình công tyProduct