THE DONAY

THE DONAY

Đà Nẵng

Jobs at THE DONAY

  About THE DONAY

  Company

  CÔNG TY CỔ PHẦN THE DONAY là doanh nghiệp thương mại điện tử với mục tiêu đưa hàng Việt Nam ra thế giới, xây dựng và phát triển nền tảng bán hàng trực tuyến cho người Việt. Với mong muốn tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Công ty hiện có trụ sở tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

  Benefit

  – Healthy and dynamic environment.
  – Travel domestically and internationally every year
  – Competitive salary with 13th month bonus and profit sharing bonus.
  – All national holidays off as well additional paid holidays.
  – Full health insurance coverage.
  – Develop humanitarian projects, take part in charity programs every month.
  – Improved knowledge and skills from training programs.