VDES

Jobs at VDES

  About VDES

  CÔNG TY:

  VDES là công ty công nghệ, ứng dụng kĩ thuật tiên tiến vào ngành công nghệ sự kiện. Bên cạnh đó, trang web www.VDES.vn là trang thương mại điện tử (e – commerce), tìm kiếm địa điểm và hỗ trợ khách hàng tổ chức sự kiện cùng với sự khác biệt chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Đồng thời, VDES mong muốn trở thành một phương tiện kết nối hiệu quả với tất cả các đối tác dịch vụ tổ chức sự kiện tại Việt Nam và trên toàn thế giới

  PHÚC LỢI:

  – Strong knowledge of development based on REST API
  – Why You’ll Love Working Here
  – Tech Rockstar : Apply the latest technology
  – Exciting Projects : Working with overseas clients and awesome projects.

  TOP 3 LÝ DO IT DEV CHỌN CHÚNG TÔI:

  – Exciting Projects : Working with overseas clients and awesome projects.
  – Honest we only tell the truth (upfront)
  – Transparent we share information adequately, and openly
  – Empathy sharing feelings matters
  – Open-minded we approach things with candid attitude
  – Respect we treat everyone with the same kindness

  Industry Type: Product

  Contact Info

  Websitehttp://vdes.vn

  Info(s)

  Quốc gia công tyViệt Nam
  Loại hình công tyProduct
  Quy mô công ty50 - 100