WAO

Jobs at WAO

  About WAO

  WAO

  CÔNG TY:

  Công ty chuyên làm các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và sản phẩm riêng của công ty

  PHÚC LỢI:

  Lương tháng 13
  Các chính sách theo nhà nước qui định

  Industry Type: Outsourcing

  Info(s)

  Quốc gia công tyVietnam
  Quy mô công ty51 - 150
  Loại hình công tyOutsourcing