WIZE-NET

Jobs at WIZE-NET

  About WIZE-NET

  CÔNG TY:

   Company name:WIZE-NET
   Capital Nation:Japan
   Established year:2020
   Service: Công ty mẹ bên Nhật chuyên về phát triển các dự án outsourcing IT

  PHÚC LỢI:

  – Bonus theo hiệu quả công việc + tháng lương 13
  – Tăng lương 1 năm/1 lần
  – Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
  – Được cấp máy Mac để làm việc

  Industry Type: Product

  Info(s)

  Quốc gia công tyJapan
  Quy mô công ty51-150
  Loại hình công tyDịch vụ