We have 965 job offers for you

 • 【$4000】Project Manager Project Manager

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $3500 - $4000

  - Startup
  - Công ty mới nên có nhiều cơ hội để học hỏi, có cơ hội thăng tiến.
  - Chế độ tốt

  premium

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e89703cc475"))}, 0);}var su_image_carousel_61e89703cc475_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e89703cc475_script");if(su_image_carousel_61e89703cc475_script){su_image_carousel_61e89703cc475_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e89703cc475_script);}
 • 【3000$】Software Engineer (NET, Java, Python) Fullstack

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $2000 - $3000

  - Môi trường trẻ trung, năng động
  - Được đào tạo kỹ năng quản lý công việc.
  - Hỗ trợ tham gia học tiếng nhật khi có nhu cầu

  premium

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e89703cf16e"))}, 0);}var su_image_carousel_61e89703cf16e_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e89703cf16e_script");if(su_image_carousel_61e89703cf16e_script){su_image_carousel_61e89703cf16e_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e89703cf16e_script);}
 • Senior Fullstack (Java) Java

  Techbase Ho Chi Minh $1000 - $1500

  ・Công ty Product
  ・Thưởng tháng 13 + thưởng thành tích
  ・Chú trọng phát triển con người

  hot

   

 • ReactJS Developer (work online/Remote) ReactJS

  Bravesoft Remote $1600

  - Lương tháng 13, du lịch hàng năm, khám sức khoẻ...
  - Cơ hội làm việc ở Nhật
  - Thưởng theo thâm niên và thưởng theo dự án

  hot

   

 • 【10 slots/6000USD】Senior Product Manager Project Manager

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh, Ha Noi, Da nang, Remote $6000USD net

  - Phúc lợi rất tốt
  - Được làm tại nhà, thời gian linh động.
  - Thưởng cuối năm, team dev được khoảng 5 -6 tháng lương

  premium

   

 • Java/PHP Developer PHP

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $1500

  - Được tham gia nhiều dự án cả product và outsource từ phía Nhật
  - Đồng nghiệp thân thiện
  - Môi trường trẻ trung, Sếp Nhật và Leader rất support nhân viên

  premium

   

 • Fullstack Engineer – 2 slots Fullstack

  Holistics Software Ho Chi Minh $2000 - $2500

  ・People-first
  ・Teamwork over one's work
  ・Problem Solving Centric

  hot

   

 • 【HCM/ 2000$】Fullstack Developer Fullstack

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $1500 - $2000

  - Công ty mới nên có nhiều cơ hội để học hỏi, có cơ hội thăng tiến.
  - Chế độ tốt
  - Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ nhân viên mới

  premium

   

 • FullStack .NET (C#/ASP.NET), Angular/ReactJS Developer -FP1128 .NET

  Unirealchain Ha Noi $20.000.000 - $50.000.000

  1. Làm việc trong môi trường năng động, tiếp xúc với công nghệ mới như Blockchain, AI, IOT,...
  2. Đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng, vui vẻ,...
  3. Được đào tạo thêm nhiều kỹ năng chuyên môn khác.
  4. Cơ hội thăng tiến cao

  hot

 • 【HCM/2200USD】Senior .NET Developer (2-3 slots) .NET

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $2200

  - Văn phòng mới, đẹp
  - Môi trường thoải mái, open, không OT nhiều
  - Đi khám sức khỏe ở ngoài đem bill về được claim lại tiền, đóng bảo hiểm lương cơ bản nên lương NET cao
  - Được tham gia nhiều dự án khác nhau

  premium

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e89703e98ed"))}, 0);}var su_image_carousel_61e89703e98ed_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e89703e98ed_script");if(su_image_carousel_61e89703e98ed_script){su_image_carousel_61e89703e98ed_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e89703e98ed_script);}
 • Backend Developer – level mid (10 slots) Back-end

  Manabie International Pte Ltd Ho Chi Minh $1300 - $3000

  - Văn phòng đẹp, thoáng
  - Môi trường làm việc vui vẻ, Mana-Lunch and Boba Tea day
  - Chế độ phúc lợi tốt, nhiều đãi ngộ

  hot

   

 • Fullstack Developer (Node JS & React JS)_Remote NodeJS

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh, Ha Noi, Remote $3000 - $4500

  ・Full-remote
  ・Work with an American boss
  ・Updated technology(Blockchain)

  premium

   

 • 【Remote/4500$】QA & Automation Leader QA/QC

  Techviec agent for Top IT developer Remote $3000 - $4500

  - Công ty có chế độ đãi ngộ tốt
  - Dự án đa dạng, ổn định
  - Được học hỏi nhiều công nghệ mới
  - 100% remote

  premium

   

 • 15 PHP Fullstack Developer PHP

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh, Ha Noi, Da nang, Remote $3000 - $4500

  ・Full-remote
  ・Work with an American boss
  ・Updated technology(Blockchain)

  premium

   

 • 3 Fullstack Developer (Node.js, ReactJS) Fullstack

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh, Ha Noi, Da nang, Remote $3000 - $4500

  ・Full-remote
  ・Work with an American boss
  ・Updated technology(Blockchain)

  premium

   

 • 【Đà Nẵng or HCM/ 1200$】Middle PHP developer PHP

  Viecoi Ho Chi Minh, Da nang, Remote $800 - $1200

   

 • 【HCM】9 Java Dev (Spring, OOP) ~$1500 FP188 Java

  bbv Vietnam Ho Chi Minh $1000 - $1500

  hot

   

 • 【Up to 2000USD】FULL-STACK WEB DEVELOPER (PHP, JavaScript) Fullstack

  cybozu vietnam Ho Chi Minh $700 - $2000

  ・Flexible working time & place
  ・Business trip to other branches
  ・Additional Healthcare Insurance

  hot

   

 • 【Remote】NodeJS & React JS Leader/Architect ReactJS NEW

  Techviec agent for Top IT developer Remote $3500 - $4000

  - Môi trường làm việc quốc tế
  - Có cơ hội học tập nâng cao trình độ để phát triển bản thân
  - Có lộ trình thăng tiến

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e897041d2ca"))}, 0);}var su_image_carousel_61e897041d2ca_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e897041d2ca_script");if(su_image_carousel_61e897041d2ca_script){su_image_carousel_61e897041d2ca_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e897041d2ca_script);}
 • IT COMMUNICATOR IT communicator NEW

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $700 - $1100

  - Môi trường làm việc tốt
  - Có cơ hội học tập nâng cao trình độ để phát triển bản thân
  - Có lộ trình thăng tiến

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e897042045e"))}, 0);}var su_image_carousel_61e897042045e_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e897042045e_script");if(su_image_carousel_61e897042045e_script){su_image_carousel_61e897042045e_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e897042045e_script);}
 • Japanese Project Manager ( Documentary) Project Manager NEW

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $2500 - $4000

  - Văn phòng làm việc mát mẻ, đầy đủ tiện nghi
  - Macbook
  - Tiệc tùng thường xuyên
  - Technical được update thường xuyên, dự án hấp dẫn

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e8970424720"))}, 0);}var su_image_carousel_61e8970424720_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e8970424720_script");if(su_image_carousel_61e8970424720_script){su_image_carousel_61e8970424720_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e8970424720_script);}
 • 【2500USD】Senior Unity dev Unity NEW

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $2500

  - Văn phòng làm việc mát mẻ, đầy đủ tiện nghi
  - Tiệc tùng thường xuyên
  - Technical được update thường xuyên, dự án hấp dẫn

  hot

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e8970427e92"))}, 0);}var su_image_carousel_61e8970427e92_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e8970427e92_script");if(su_image_carousel_61e8970427e92_script){su_image_carousel_61e8970427e92_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e8970427e92_script);}
 • Senior C++ Developer C++ NEW

  DEK Technologies Ho Chi Minh, Ha Noi

   

 • Automation Tester (QA QC) QA/QC NEW

  DEK Technologies Ho Chi Minh, Ha Noi

   

 • SAP ERP COORDINATOR (IT staff)

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $700

  - Phúc lợi tốt, nhân viên được quan tâm về mọi mặt
  - OT không quá nhiều (có giới hạn bao nhiêu tiếng trong 1 tháng)

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e8970434e0d"))}, 0);}var su_image_carousel_61e8970434e0d_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e8970434e0d_script");if(su_image_carousel_61e8970434e0d_script){su_image_carousel_61e8970434e0d_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e8970434e0d_script);}
 • 【Remote】Japanese Backend developer (PHP) Back-end

  Techviec agent for Top IT developer Japan, Remote $800 - $1200

  - Môi trường làm việc tốt
  - Có cơ hội sang Nhật đào tạo
  - Có nhiều cơ hội thăng tiến,học hỏi

  hot

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e8970438824"))}, 0);}var su_image_carousel_61e8970438824_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e8970438824_script");if(su_image_carousel_61e8970438824_script){su_image_carousel_61e8970438824_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e8970438824_script);}
 • Mobile Engineer (Flutter/Swift/Kotlin) App Developer

  Techviec agent for Top IT developer Ho Chi Minh $1000 - $2500

  - Công ty mới nên có nhiều cơ hội để học hỏi, có cơ hội thăng tiến.
  - Chế độ tốt

  hot

  if(window.SUImageCarousel){setTimeout(function() {window.SUImageCarousel.initGallery(document.getElementById("su_image_carousel_61e897043c7e9"))}, 0);}var su_image_carousel_61e897043c7e9_script=document.getElementById("su_image_carousel_61e897043c7e9_script");if(su_image_carousel_61e897043c7e9_script){su_image_carousel_61e897043c7e9_script.parentNode.removeChild(su_image_carousel_61e897043c7e9_script);}
Show More Jobs