Post a Job

logo client

Quý Công ty có thể đăng miễn phí các vị trí đang có nhu cầu tuyển dụng ở đây trong vòng 1 tháng.
Sau khi đăng tuyển, nhân viên hỗ trợ nhân sự của chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung và đăng thông tin vị trí này lên website trong vòng 1 ngày.
Xin đừng ngần ngại tận dụng cơ hội này!

Diem Huong (Ms.)
Tel: +(84-28) 7303 0707 (Ext: 1002)