Công việc cao cấp / QA/QC / Tester

【Max 2000USD】Quality Engineer QA/QC