Jquery / Laravel / Tuyển dụng việc làm PHP

[HN/1500$] Mid/Sr PHP Developer PHP