Kim Hieu (Tech Career Advisor)

Kim Hieu (Tech Career Advisor)

Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người. – Matsushita Kōnosuke
Kim Hiếu tận tâm kết nối nhân sự phù hợp đến các doanh nghiệp.

Contact

Facebook
Linkedin

ーーーーーーーーーーーーーー

Candidate’s voice

Hiếu support tốt, nhanh, nhiệt tình

Mr. Đạt / PHP developer

.

 

ーーーーーーーーーーーーーー

 

Hiếu support okay, đầy đủ, chi tiết, vui vẻ

Mr Bảo / Senior Ruby on Rails

.

 

ーーーーーーーーーーーーーー

Thông tin job đầy đủ, quan tâm ứng viên thường xuyên, thông tin ứng viên được bảo mật tốt, amazing good job

Mr Dũng / Senior PHP developer

.

ーーーーーーーーーーーーーー

 

Dream Tech job for you