MySQL / SQL / Tuyển dụng việc làm Javascript

[Cầu Giấy, Hà Nội]- PHP Developer (MySQL, Zend, JavaScript) PHP